Niepełnosprawni.pl

Nie będzie bezterminowych kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie przewiduje wydłużenia okresu na jaki jest wydawana karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej, czyli na więcej niż pięć lat. Dlaczego?

Obecne przepisy wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością stanowią, że taką kartę wydaje się na czas ważności orzeczenia, ale nie na dłużej niż 5 lat. Jeśli ktoś ma orzeczenie na stałe – może otrzymać kartę parkingową również na maks. 5 lat. Ministerstwo nie będzie zmieniać tych przepisów.

Decyzja ta, według ministerstwa, pozwoli zmniejszyć liczbę nieprawidłowości w wykorzystaniu kart, takich jak: fałszowanie kart, posługiwanie się kartami przez nieuprawnionych do karty członków rodziny czy posługiwanie się kartą zmarłej osoby z niepełnosprawnością. O tym problemie sygnalizowały m.in. środowiska osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe czy media.