Powiat Turecki

Darmowa rehabilitacja dla chorych na mózgowe porażenie dziecięce

Tytuł projektu to powszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Realizację projektu rozpoczynamy od kwalifikacji, które rozpoczęły się w marcu. Następnie rozpoczniemy turnusy rehabilitacyjne. Projekt będzie trwał 3 lata.

W tym czasie będziemy rehabilitować dzieci w dwutygodniowych cyklach (10 dni roboczych). Każde dziecko będzie mogło skorzystać z dwóch cyklów w ciągu roku i maksymalnie z 6 cyklów w trakcie trwania realizacji całego projektu.

Z założeń projektu wynika, że rehabilitacji zostanie poddanych niespełna 900 dzieci (dokładnie 888) z całego województwa. Są to wszystkie dzieci i młodzi dorośli z MPD w wieku 5-21 lat, których stan pozwala na tego typu rehabilitację.

Na cykl składa się między innymi:
• konsultacje specjalisty,
• badania diagnostyczne pozwalające ocenić stan dziecka i przystosować cykl rehabilitacyjny do jego indywidualnych potrzeb,
• rehabilitacja, na którą składają się ćwiczenia ogólnousprawniające oraz sesje terapii chodu z zastosowaniem zrobotyzowanych technologii takich jak np. egzoszkielet, wirtualna rzeczywistość, bieżnie podwieszane
• zajęcia w basenie w formie hydroterapii
• praca z psychologiem, pedagogiem.

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych przygotujemy szkolenia dla rodziców, które będą realizowane przy okazji każdego cyklu. Poszerzymy wiedzę rodziców nt. schorzenia ich dzieci, nt. rehabilitacji w tym zakresie, a w ramach działań informacyjno-szkoleniowych zorganizujemy kursy dla fizjoterapeutów doszkalające w zakresie rehabilitacji dzieci z MPD, które prowadzić będą najlepsi specjaliści w tym zakresie.

Wszystko to będzie miało miejsce przy użyciu najnowocześniejszych zrobotyzowanych technologii w przystosowanych na te cele nowoczesnych i przyjaznych dla dzieci pomieszczeniach, co również obejmuje przedmiotowe dofinansowanie.

Wartość projektu: 19 287 677,00
Poziom dofinansowania: 18 287 677,00
Wkład własny: 1 000 000,00