Co nas czeka w 2020 roku?

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne, wyższa płaca minimalna, waloryzacja rent. Jakie jeszcze zmiany w przepisach czekają nas w 2020 r.? Świadczenie pielęgnacyjneKwota świadczenia pielęgnacyjnego jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2020 r. wyniesie ono 1830 zł miesięcznie „na rękę”. Przysługuje ono: matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie […]