PFRON: wsparcie zatrudnienia jest priorytetem na nowy rok

– Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami będzie w nowym roku zadaniem priorytetowym – powiedział prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.  MRPiPS. – To dokument wykonawczy do strategii odpowiedzialnego rozwoju oraz strategii na rzecz osób niepełnosprawnych – wyjaśnił. Dodał, że prace nad nim trwały długo, ale już jest prawie gotowy. – W najbliższym czasie […]