Niepełnosprawni.pl

Zagrożone „koperty”. Działaj, póki nie jest za późno!

Czy weterani będą mogli parkować na tzw. kopertach? Takie rozwiązanie grozi tym, że realnie mniej tych miejsc będzie dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Jest to szczególnie istotne w centrach miast i na ciasnych osiedlowych parkingach. Projekt ustawy, który poszerza grono uprawnionych do zajmowania „kopert”, trafił do sejmowej podkomisji. Warto wziąć udział w posiedzeniu lub w inny sposób zgłosić swoje uwagi do projektu.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, wieczorem 15 stycznia 2019 r., odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, która zakłada przyznanie członkom Korpusu Weteranów kart, które dadzą im te same uprawnienia co karty parkingowe. Co jednak najważniejsze: bezterminowo i niezależnie od poziomu sprawności, czyli bez konieczności stawania na komisji orzeczniczej.

Projekt, choć wyszedł od polityków opozycji, ma poparcie rządu, ale też Rzecznika Praw Obywatelskich i oczywiście środowisk kombatanckich.

Wtorkowe posiedzenie sejmowej komisji nt. nowych uprawnień dla weteranów mimo późnej pory zgromadziło liczne grono kombatantów. Z kolei środowisko osób z niepełnosprawnością nie było reprezentowane niemal zupełnie

Efekt skarg kombatantów


Pomysł stworzenia dokumentu, który zrówna prawa kombatantów i posiadaczy kart parkingowych, to efekt wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i skarg ze strony środowiska kombatantów, negatywnie oceniających funkcjonujące nowe przepisy dotyczące kart parkingowych.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2015 r. mogą się nimi posługiwać tylko:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i z kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • osoby do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.


Po zmianie przepisów część kombatantów straciła możliwość posiadania karty parkingowej.

Porozumienie ponad podziałami


W ramach trwających od 2017 r. prac powstał więc projekt ustawy, który zakłada konieczność stworzenia bezterminowych kart kombatanta, które uprawniałyby m.in. do parkowania na „kopertach”. Już niemal dwa lata temu w środowisku osób z niepełnosprawnością zawrzało. Głos w tej sprawie, w oparciu o opinie Czytelników portalu Niepelnosprawni.pl, zajął swego czasu prezes Integracji Piotr Pawłowski.

„Z uwagą, ale i dużym niepokojem przyjąłem informację na temat próby rozszerzenia grona uprawnionych do używania kart parkingowych na wszystkich kombatantów, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a także wydawania im tych dokumentów bezterminowo. Jestem oczywiście pełen podziwu dla ich czynów i szacunku dla ich wieku, ale karta parkingowa nie jest nagrodą za zasługi” – napisał w petycji do Marszałka Senatu Piotr Pawłowski, dodając, że możliwość korzystania z „kopert” jest prawem, a nie przywilejem, bo osobom, które mają znaczne trudności w poruszaniu się, jest to niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wygląda jednak na to, że porzucenie tego pomysłu nie jest możliwe. Dostrzegalne jest „porozumienie ponad politycznymi podziałami”, ponieważ zarówno odpowiedzialny za projekt senator Jan Rulewski (Platforma Obywatelska), jak i przedstawiciele rządu są zgodni co do celowości przyjęcia nowych przepisów.