Opiekunka osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany specjalnego zasiłku opiekuńczego (620 zł) na świadczenie pielęgnacyjne (1477 zł). Tak wynika z wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). W sprawę zaangażowany był Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

Opiekująca się niesamodzielną matką pani Z. (dane ukryte) zgłosiła się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskana świadczenie pielęgnacyjnego. Na miejscu dowiedziała się, że nie ma do niego prawa, gdyż niepełnosprawność jej matki została stwierdzona w wieku dorosłym, a dokładniej po skończeniu 60 lat. Decyzja wynika z polskich przepisów które bardzo różnicują świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w zależności od wieku, w którym wystąpiła niepełnosprawność. Te rozróżnienie zostało w 2014 roku uznane przez Trybunał Kontytucyjny za sprzeczne z ustawą zasadniczą. Mimo to – wciąż nie zmieniono przepisów różnicujących opiekunów.

RPO: pobieranie zasiłku dla opiekuna nie jest argumentem


Po otrzymaniu odmowy pani Z. odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) gdzie potwierdzono, że dzielenie opiekunów jest sprzeczne z Konstytucją, ale wskazano na inny powód nie przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego – pobierany przez panią Z. specjalny zasiłek opiekuńczy. Wówczas sprawa trafiła do sądu administracyjnego i wtedy przystąpił do niej RPO.